De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. Doe de Wkb-test!

Berichten door Wkbadmin (1 resultaten)